Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare
 

facebook

youtube

youtube


Oportunități de finanțare
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, P.I.8.1 Obiectivul Specific 8.1

Obiectiv program/apel – Operatiunea B este dedicata investitiilor de tipul constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, investitii ce vor contribui la cresterea accesului la serviciile de asistenta medicala comunitara furnizate integrat cu cele sociale si educationale, dupa caz, a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr. 18/2017.

Citeşte mai mult...
 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Obiectiv Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.

Categorii solicitanti eligibili Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România

Citeşte mai mult...
 
Premierea participării la Orizont 2020

Obiectiv
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării si inovării;
Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării in Cercetarea Europeană de excelenta;
Creșterea calității proiectelor cu participanți romani la Orizont 2020, precum si a rolului jucat de către aceștia in viitoarele proiecte Orizont 2020;
Creșterea sustenabilității participării instituțiilor romanești in proiecte cu Finanțare internaționala;
Creșterea ponderii finanțării externe in totalul cheltuielilor naționale de cercetare dezvoltare.

Citeşte mai mult...
 
Programul Operational Capital Uman (POCU) Axa prioritară 6: Educație și competențe

Programul Operational Capital Uman (POCU)
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10.i

Obiective specifice:
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic;
O.S.6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare;
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Citeşte mai mult...
 
Programul National de Sprijin a Romaniei in sectorul vitivinicol 2019-2023

Obiectiv
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Citeşte mai mult...
 
«ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit»

Pagina 2 din 71
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop