Oportunități de finanțare

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile – Granturi medii si mari

Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/ naţional pentru justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.

Citeşte mai mult

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Activism civic și advocacy - Granturi medii, mari și strategice

Obiectiv
Sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare şi advocacy la nivel local și central.

Categorii solicitanti eligibili
Exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România

Citeşte mai mult

Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, P.I.8.1 Obiectivul Specific 8.1 Operațiunea B – Centre comunitare integrate

Obiectiv program/apel – Operatiunea B este dedicata investitiilor de tipul constructia/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, investitii ce vor contribui la cresterea accesului la serviciile de asistenta medicala comunitara furnizate integrat cu cele sociale si educationale, dupa caz, a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr. 18/2017.

Citeşte mai mult

Programul EUROPA CREATIVA Consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest


Obiectiv
Sporirea cooperării culturale transfrontaliere în interiorul regiunii Balcanilor de Vest și cu statele membre ale Uniunii Europene.
Întărirea competitivității industriilor culturale și creative în regiunea Balcanilor de Vest.

Citeşte mai mult

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020 Schema de ajutor de stat GBER Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

Obiectiv
Îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele economice eligibile

Citeşte mai mult