Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare
 

facebook

youtube


Oportunități de finanțare
POR: S-a modificat ghidul solicitantului pentru cel de-al doilea apel aferent investițiilor în infrastructura de turism

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:

  • Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare;
  • Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Citeşte mai mult...
 
POR: S-a modificat ghidul solicitantului în cadrul apelului de proiecte aferent grupului vulnerabil - persoane cu dizabilități

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a modificat „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. P.O.R/8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3, Cod apel My SMIS POR/98/8/3 Creșterea gradului de acoperire cu serviciile sociale”.

Citeşte mai mult...
 
POR: A fost modificat ghidul solicitantului în cadrul apelului pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale - învăţământ antepreşcolar şi preşcolar

Ministru Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.

Citeşte mai mult...
 
POR: S-a modificat ghidul solicitantului în cadrul apelurilor de proiecte destinate îmbunătățirii mediului urban, inclusiv revitalizării orașelor și reducerii poluării

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a emis ordinul pentru modificarea și completarea  Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - BI si POR/2017/5/5.2/2 - Regiuni. Apelurile vizează realizare de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Descarcă corrigendum și ghidul solicitantului actualizat

Sursa: AM POR / www.fonduri-structurale.ro

Documente
Ghid 5.2_2_consolidat _corrigendum_1.rar
 
PNDR: S-a prelungit termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul schemei de minimis pentru investiţii în procesarea sau marketingul produselor agricole

În baza schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole", denumită în continuare Schemă GBER (4.2) și aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3433/ 31.12.2015, se poate acorda întreprinderilor sprijin financiar – pentru investiţii iniţiale sau investiții initiale în favoarea unei noi activități economice, în active corporale şi necorporale, pentru procesarea de produse agricole prevăzute în Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE) în vederea obţinerii de produse neagricole și marketingul acestora, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

Citeşte mai mult...
 
«ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit»

Pagina 4 din 62
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop