Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare
 

facebook

youtube

youtube


Oportunități de finanțare
Premierea participării la Orizont 2020

Obiectiv
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării si inovării;
Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării in Cercetarea Europeană de excelenta;
Creșterea calității proiectelor cu participanți romani la Orizont 2020, precum si a rolului jucat de către aceștia in viitoarele proiecte Orizont 2020;
Creșterea sustenabilității participării instituțiilor romanești in proiecte cu Finanțare internaționala;
Creșterea ponderii finanțării externe in totalul cheltuielilor naționale de cercetare dezvoltare.

Citeşte mai mult...
 
Programul Operational Capital Uman (POCU) Axa prioritară 6: Educație și competențe

Programul Operational Capital Uman (POCU)
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10.i

Obiective specifice:
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic;
O.S.6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare;
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Citeşte mai mult...
 
Programul National de Sprijin a Romaniei in sectorul vitivinicol 2019-2023

Obiectiv
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Citeşte mai mult...
 
Corpul European de Solidaritate 2020 Propuneri de proiecte 2020

Obiectiv
Corpul european de solidaritate urmărește să ofere tinerilor, cu sprijinul organizațiilor participante, oportunități ușor accesibile pentru implicarea în activități de solidaritate care să aducă schimbări societale pozitive în societate, îmbunătățind în același timp capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea mobilității voluntarilor, stagiarilor și lucrătorilor tineri.

Citeşte mai mult...
 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Programul Dezvoltarea IMM-urilor în România

Obiectiv
Creșterea competitivității întreprinderilor din România în cadrul domeniilor de interes: Inovația industriei verzi, Creștere Albastră și Tehnologia Informației și Comunicațiilor


Categorii solicitanti eligibili
Întreprinderi mici şi mijlocii și întreprinderi mari, care au o vechime de cel puţin 3 ani (cel puţin un an în cazul sectorului TIC)
Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia sau în România

Citeşte mai mult...
 
«ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit»

Pagina 3 din 72
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop