Oportunități de finanțare

Fluxuri RSS

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Participare civică în zone geografice insuficient deservite

Obiectiv
Stimularea implicării civice în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.

Categorii solicitanti eligibili
* Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG)
* Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret
* Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Citeşte mai mult

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite Granturi tip raspuns rapid

Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială.

Categorii solicitanti eligibili
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România

Citeşte mai mult

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 RO-CULTURA Fondul pentru Relații Bilaterale

Obiectiv
Fondul pentru Relații Bilaterale este parte integrantă a Programului RO-CULTURA.

Atenție! Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare cu scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului.

Citeşte mai mult

Programul de susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Obiectiv
Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM, in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.

Citeşte mai mult