Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare
 

facebook

youtube

youtube


Oportunități de finanțare
Fluxuri RSS

Noutăți Fonduri Structurale - Informație în sprijinul ideii tale
LIDERUL surselor ONLINE de informare despre fonduri structurale
Fonduri-Structurale.ro

 
8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii- APEL 3

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii- APEL 3Obiectiv program/apel
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat grupului vulnerabil ”copii”, respectiv crearea infrastructurii sociale necesare ca urmare a închiderii centrelor de plasament în vederea dezinstituţionalizării copiilor protejați în aceste instituții.

Citeşte mai mult...
 
Programul Operațional Capital Uman 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate

Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității | Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC


Obiectiv
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Citeşte mai mult...
 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Participare civică în zone geografice insuficient deservite

Obiectiv
Stimularea implicării civice în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.

Categorii solicitanti eligibili
* Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG)
* Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret
* Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Citeşte mai mult...
 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite Granturi tip raspuns rapid

Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială.

Categorii solicitanti eligibili
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România

Citeşte mai mult...
 
«ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit»

Pagina 1 din 72
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop