Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii- APEL 3
 

facebook

youtube

youtube


8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii- APEL 3

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii- APEL 3Obiectiv program/apel
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat grupului vulnerabil ”copii”, respectiv crearea infrastructurii sociale necesare ca urmare a închiderii centrelor de plasament în vederea dezinstituţionalizării copiilor protejați în aceste instituții.


Categorii solicitanti eligibili
Solicitanții de finanțare sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care dețin centre de plasament ce urmează a fi închise. Aceștia pot încheia parteneriate cu:
A. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social.
B. Entitați de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislaţiei aplicabile în vigoare:
* asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România,
* unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte


Actiuni sprijinite:
* construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor
* construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial pentru copiii

Termen limită
01.08.2020 – 01.12.2020

Informatii suplimentare
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro.
Finanțarea proiectelor în cadrul actualului apel de proiecte se va face în ordinea depunerii acestora, doar după parcurgerea etapelor de evaluare, selecție și contractare din apelul 2 (P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/2) și în limita sumelor ce rămân disponibile.


https://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c-apel-3


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop