Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, P.I.8.1 Obiectivul Specific 8.1
 

facebook

youtube

youtube


PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, P.I.8.1 Obiectivul Specific 8.1

Obiectiv program/apel – Operatiunea B este dedicata investitiilor de tipul constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, investitii ce vor contribui la cresterea accesului la serviciile de asistenta medicala comunitara furnizate integrat cu cele sociale si educationale, dupa caz, a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr. 18/2017.

Astfel, se vor dezvolta serviciile de asistenta medicala comunitara in scopul identificarii problemelor medico-sociale, a imbunatatirii indicatorilor starii de sanatate, a nivelului de trai al populatiei prin actiuni de preventie si interventie specializata, precum si prin cresterea accesului la servicii medico-sociale de calitate si a sporirii gradului de incluziune sociala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al starii de sanatate.

Acest obiectiv se va realiza atat prin corectarea politicilor in domeniu (masuri de reglementare), cat si prin finantarea interventiilor in infrastructura si dotarea retelei de ambulatorii si Centre Comunitare Integrate ce vor furniza servicii medico-socio-educationale, fiind o solutie flexibila de accesibilizare a asistentei medicale comunitare, mai ales pentru acele categorii de persoane sarace din mediul rural, persoanele cu acces deficitar la serviciile de sanatate.


Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: Constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate.

Categorii de beneficiari eligibili:
A. Unitatile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera k) si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Orice alte autoritati/institutii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului definite conform Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litere w) si pp).


Informatii suplimentare:
Tipul apelului de proiecte: necompetitiv cu termen limita de depunere de 6 luni si se adreseaza solicitantilor de finantare care se regasesc pe Lista celor 139 comunitati cu tip de marginalizare peste medie si severa, care constituie comunitatile supuse interventiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate (Anexa 14 la ghid).

Valoare minima eligibila: 10 000 euro
Valoare maxima eligibila: 100 000 euro

Termen limită
30.09.2020

http://inforegionordest.ro/prioritatea-8.1.b


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop