Programul de susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Programul de susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Obiectiv
Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM, in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.

Categorii solicitanti eligibili
IMM-uri afectate semnificativ de criza COVID-19, care vor să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului fiind suportate de la bugetul de stat.


Credite pentru capital de lucru
- pentru ÎNTREPRINDERILE MIJLOCII
* finanțare în valoare de până la 5.000.000 lei;
* garanții de stat în valoare de max. 80% din valoarea creditelor;
* durata finanțării max.36 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;
- pentru ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MICRO
* finanțare pentru capital de lucru de până la 1.000.000 lei pentru întreprindere mică și până la 500.000 lei pentru microintreprindere;
* garanții de stat de max. 90% din valoarea creditului;
* durata finanțării max.36 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;
Rata dobânzii Robor la 3 luni (+2,5 %/an) este subvenționată 100% de la bugetul de stat;


Credite pentru investiții
- pentru ÎNTREPRINDERILE MIJLOCII
* finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
* garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele, și spezele aferente;
* durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de grație de maxim 18 luni;
-pentru ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MICRO
* finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
* garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele, și spezele aferente;
* durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de grație de max. 18 luni;

Rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2%/an este subvenționată 100% de la bugetul de stat.


Termen limită
31.12.2020

Informatii suplimentare:
https://www.imminvest.ro/


Sursa: www.adrnordest.ro