Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite Granturi tip raspuns rapid

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite Granturi tip raspuns rapid

Obiectiv
Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială.

Categorii solicitanti eligibili
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România


Activitati eligibile
- Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite
- Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire la drepturile lor și alte aspecte relevante, care ar trebui să contribuie la îmbunătățirea stării lor de bine
- Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima drepturile, implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă
- Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la procesele de luare a deciziilor
- Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy
- Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților mijloacelor de trai
- Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună membrii romi și ne-romi ai comunității
- Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare
- Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile lor și acțiuni între egali vulnerabil.
- Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și alți membri ai comunității locale.


Valoarea grantului:
Minim 5.000 euro
Maxim 15.000 euro

Termen limită
27.04.2023

Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-6/


Sursa: www.adrnordest.ro