Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Premierea participării la Orizont 2020
 

facebook

youtube

youtube


Premierea participării la Orizont 2020

Obiectiv
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării si inovării;
Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării in Cercetarea Europeană de excelenta;
Creșterea calității proiectelor cu participanți romani la Orizont 2020, precum si a rolului jucat de către aceștia in viitoarele proiecte Orizont 2020;
Creșterea sustenabilității participării instituțiilor romanești in proiecte cu Finanțare internaționala;
Creșterea ponderii finanțării externe in totalul cheltuielilor naționale de cercetare dezvoltare.


Categorii solicitanti eligibili
Organizații de cercetare de drept public sau privat din Romania care implementează proiectele câștigate la competițiile Orizont 2020.


Activitati eligibile
Finanțarea naționala se aloca pentru activități suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.).
Aceasta finanțare va fi alocata departamentului din universitate sau institutului, care derulează proiectul finanțat de Comisia Europeană.
Activitățile propuse trebuie sa conducă la consolidarea capacitații instituționale de a participa in mod susținut la noi competiții organizate in cadrul Programului Cadru Orizont 2020.


Valoare grant:
25% din valoarea grantului de tip ERC;
15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair;
Pentru restul instrumentelor de finanțare din Programul Orizont 2020:
10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din Romania in calitatea de coordinator al proiectului;
7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din Romania in calitatea de coordinator de pachet de lucru.


Informatii suplimentare
https://uefiscdi.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop