Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Programul National de Sprijin a Romaniei in sectorul vitivinicol 2019-2023
 

facebook

youtube

youtube


Programul National de Sprijin a Romaniei in sectorul vitivinicol 2019-2023

Obiectiv
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare


Categorii solicitanti eligibili
* Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
* Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare
* Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
* Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale


Activitati eligibile
* promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
* restructurarea şi reconversia podgoriilor;
* asigurarea recoltei;
* investiţii;
* distilarea subproduselor.


Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.


Informatii suplimentare:
https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf

Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop