Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Programul Operational Capital Uman (POCU) Axa prioritară 6: Educație și competențe
 

facebook

youtube

youtube


Programul Operational Capital Uman (POCU) Axa prioritară 6: Educație și competențe

Programul Operational Capital Uman (POCU)
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10.i

Obiective specifice:
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic;
O.S.6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare;
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.


Obiectiv
Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic;
Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare;
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.


Categorii solicitanti eligibili
Ministerul Educației Naționale (MEN)

Parteneri eligibili:
Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
ANP şi instituţii subordonate;
Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
ONGuri;
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale).
Atentie: Sunt încurajate cu precădere parteneriatele între entitățile mai sus menționate.


Activitati eligibile
- Realizarea și adoptarea de către MEN a unui document strategic de asumare a viziunii modificărilor în domeniul curriculum-ului național obligatoriu revizuit pentru învățământul primar și gimnazial
- Operaționalizarea de către MEN a noului plan de învățământ și a programelor școlare pentru învățământul gimnazial adoptate în anul 2016, precum și a curriculum-ului pentru învățământul primar după un ciclu de implementare încheiat (4 ani încheiați)
- Elaborarea și validarea de către MEN a standardelor curriculare de performanță pentru învățământul primar și gimnazial și a seturilor de descriptori de performanță
- Formarea unitară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial, urmare a procesului de dezvoltare și validare curriculară descris în etapele anterioare
- Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu revizuit pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare.


Valoare grant:
Se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 43.932.500 euro.

Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este un apel de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere.

Termen limită
30.12.2020 sau la semnarea contractului de finantare

https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop