Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal
 

facebook

youtube

youtube


Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Obiectiv Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.

Categorii solicitanti eligibili Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România


Activitati eligibile
- Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive in atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB)
- Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal.
- Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen;
- Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal;
- Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ tratament egal (consiliere, asistență juridică, etc.);
- Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție;
- Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism).

Valoarea grantului:
Minim 5.000 euro
Maxim 50.000 euro

Termen limită
11.11.2020
30.06.2021


Informatii suplimentare

https://activecitizensfund.ro/apel-4/

Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop