Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
 

facebook

youtube

youtube


Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) – sectorul productie

Obiectiv
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse regenerabile.


Categorii solicitanti eligibili
- Unitati administrativ teritoriale
- Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
- Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie in scopul comercializarii


Activitati eligibile
- Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
- Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului
- Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului proiectului;
- Organizarea de şantier
- Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional
- Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.
- Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz
- Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala


Valoare grant:
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea totala de 50.000.000 Euro.
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000 Euro

Informatii suplimentare:
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop