Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) – sectorul productie
 

facebook

youtube

youtube


Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) – sectorul productie

Obiectiv
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse regenerabile.


Categorii solicitanti eligibili
* Unitati administrativ teritoriale
*  Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
*  Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie in scopul comercializarii


Activitati eligibile
* Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
* Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului
* Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului proiectului;
* Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional
* Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.
* Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz
* Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala

Valoare grant:
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea totala de 50.000.000 Euro.
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000 Euro

Termen limită 31.12.2020


Informatii suplimentare:
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop