Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare POR 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 3 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE – Apel 3
 

facebook

youtube

youtube


POR 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 3 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE – Apel 3

Obiectiv apel
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale


Categorii solicitanti eligibili
Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban
Acestea încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului.


Activitati eligibile:

I. Măsurile de creștere a eficienței energetice
i.Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde:
   A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă;
   B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
   C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;
   D. Alte activităţi suplimentare care conduc la îndeplinirea obiectivelor componentei
ii. Dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)

II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentei (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrari de intervenție/activități aferente investiției de bază


Informatii suplimentare
O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o „componentă” în cadrul proiectului.
Un Solicitant care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în ghid poate depune mai multe cereri de finanţare.

Prin prezentul apel de proiecte nu se finanțează:
• blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.
• blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice;
• blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unui Solicitant.

Termen limită 16.07.2020, ora 10

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

https://www.inforegionordest.ro/axa-3-prioritatea-3-1-2020


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop