Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – Granturi tip raspuns rapid
 

facebook

youtube


Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – Granturi tip raspuns rapid

Obiectiv
Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.


Categorii solicitanti eligibili
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România


Activitati eligibile
Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive in atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB)
Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal.


Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen;
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal;
Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ tratament egal (consiliere, asistență juridică, etc.);
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție;
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism).


Termen limită 27.04.2023

Valoarea grantului:
Minim 5.000 euro
Maxim 15.000 euro


Informatii suplimentare
https://activecitizensfund.ro/apel-4/


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop