Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”
 

facebook

youtube


Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”

Obiectiv
Încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.
În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor acorda ajutoare unui număr de 1.000 de beneficiari.


Categorii solicitanti eligibili
Persoanele juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sau cluburile sportive, care iau inițiativa construirii de grădinițe cu profil sportiv.

Activitati eligibile
Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv.


Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare, și are toate facilitățile necesare conform prevederilor prezentei scheme;
b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu profil sportiv pot fi construcții noi sau existente care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5 ani;
c) obiectivele de investiții trebuie să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme;
d) existența unui număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.


Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10 ani de la data obținerii autorizației de funcționare; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obținută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.
Proiectele de investiții beneficiare ale Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la emiterea Acordului de finanțare.


Termen limită 31.12.2020

Valoare grant: variabila, maxim 500.000 Euro

Informatii suplimentare
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/HG_Growth_Investim_in_copii_investim_in_viitor.pdf


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop