Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Obiectivul Specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate
 

facebook

youtube


Obiectivul Specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Obiectiv program/apel – Dezvoltarea infrastructurii în orașele/municipiile cu peste 20.000 locuitori în care sunt identificate zone marginalizate, adică zone cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială.
Implementarea de măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială.


Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile specific identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:
• investiţiile în infrastructura de locuire – construirea /reabilitare /modernizare locuinţelor sociale
• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medicosocială;
• investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare /modernizare/ dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.


Categorii de beneficiari eligibili:
Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu – ca membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare
Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu - membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și lider de parteneriat – și furnizori publici și privați de servicii sociale
Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ- educative, culturale, agrement și sport
Întreprinderi de economie socială de inserție


Informatii suplimentare:
La nivel de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 / 20.000 euro


La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de:

a. 4.900.000 euro in cazul SDL-urilor, care nu au proiecte dedicate întreprinderilor de economie socială de inserție
b. 4.300.000 euro în cazul SDL-urilor care au proiecte dedicate intreprinderilor de economie socială de inserție


Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, cererile de finantare vor putea fi transmise pana pe 01.06.2020, ora 17.00.


http://inforegionordest.ro/prioritatea-9.1


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop