Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.3 Decontaminare a siturilor poluate istoric – proiecte noi
 

facebook

youtube


Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.3 Decontaminare a siturilor poluate istoric – proiecte noi

Obiectiv
Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare.
Prin proiectele promovate în cadrul acestui obiectiv specific se urmărește în principal obținerea următorului rezultat: Număr de situri contaminate poluate istoric reduse.


Categorii solicitanti eligibili
Autorităţile publice sau alte instituții publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar – printr-un act juridic - în vederea implementării proiectului.


Activitati eligibile
Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafaţă contaminată şi  decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio- decontaminare;
Remedierea amplasamentelor unor facilităţi, cum ar fi batale explorare și producție, amplasamente aferente rafinăriilor; activitățile constau în eliminarea/ reducerea contaminării (existentă în sol, apa subterană şi/sau apa de suprafaţă) de pe amplasamente, în scopul aducerii terenului la starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării;
Activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi (a nu se înțelege construirea de depozite);
Activitiăți de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999, cu modificările și completările ulterioare;
Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc);
Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.

Termen limită 31 decembrie 2020

Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă.

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/476/am-poim-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop