Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Oportunități de finanțare finantare Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”
 

facebook

youtube


Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”

Obiectiv
Promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, ce iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România.


Categorii solicitanti eligibili
ANANP
Instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu:
Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii);
Institute de cercetare;
Universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale.


Activitati eligibile
- Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
- Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
- Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.);
- Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
- Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.

Termen limită 31.12.2021


Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă.

Maximum 10.000.000 euro/ proiect

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/


Sursa: www.adrnordest.ro

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop