Centrul

Centrul


Cine suntem?
Centrul de Informare Europe Direct Vaslui sau pe scurt, Europe Direct Vaslui, este un proiect al Consiliului Judeţean Vaslui, cu finanţare de la Comisia Europeană, prin Reprezentanţa sa din Romania. Este primul punct de contact al Uniunii Europene pentru cetăţenii din judeţul Vaslui.


Obiectivul nostru este de a oferi acces gratuit, facil, fără discriminare, pentru toţi cetăţenii vasluieni, la informații privind domeniile în care Uniunea Europeana își desfășoară activitățile și modul cum le afectează aceasta viața de zi cu zi.


Ce facem?

 • Oferim acces la informaţii, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile, programele şi posibilităţile de finanţare ale Uniunii Europene.
 • Oferim oportunitatea cetăţenilor de a comunica instituţiilor U.E. reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii.
 • Transmitem către Comisia Europeană informații corecte privind problemele locale.
 • Contribuim astfel la efortul Uniunii Europene de a lua decizii  adaptate necesităţilor locale.


Cum?

 • Preluăm solicitările și oferim răspunsuri pe loc sau în decurs de câteva zile lucrătoare, în funcţie de complexitatea subiectului, ţinând cont şi de modul în care se face solicitarea (direct la sediul Centrului, prin telefon, e-mail, scrisoare, site sau cont Facebook).
 • Actualizăm constant site-ul propriu și conturile de socializare cu informații europene de interes general.
 • Oferim acces neîngrădit la un computer conectat la internet, la infokioșk – ul ce conține jocuri interactive despre UE, precum și la un televizor cu conexiune la postul Europa prin satelit.
 • Încurajăm accesarea site- urilor instituțiilor europene, îndeosebi a portalului Europa ta și a altor rețele de informare europeană.
 • Edităm și diseminăm o dată la două luni Buletinul informativ „Europa în direct!”, care cuprinde informații despre activitățile organizate de Europe Direct Vaslui, cele mai noi știri europene și oportunități de finanțare.
 • Distribuim în școli, biblioteci, primării și alte instituții publice materiale informative proprii cât și publicate de instituții europene.
 • Organizăm campanii informative, concursuri, acțiuni și evenimente în concordanță cu temele de comunicare ale Comisiei Europene, pentru grupurile țintă prioritare : copii/tineret, populația activă din mediul rural, administrația publică din județ.
 • Stimulăm dezbateri pe teme europene la nivel local.
 • Colaborăm și încheiem parteneriate cu diferite instituții, asociații și mass media locală în vederea unei bune organizări a evenimentelor.
 • Oferim posibilitatea tinerilor de a-și îmogăți CV-ul prin activități de voluntariat.


Unde?
municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25
telefon 0235/361652, fax 0235/361652
email: europedirectvaslui@cjvs.eu
Coordonator: Cristina Vasiliu