Europa direct la tine acasa
Reteaua Centrelor EUROPE DIRECT este o interfata intre cetateni
si Uniunea Europeana, la nivel local.
Prima pagina Știri europene Newsflash Directiva privind serviciile: s-au înregistrat progrese în implementarea ei, dar sunt încă multe lucruri de făcut
 

facebook

youtube

youtube


Directiva privind serviciile: s-au înregistrat progrese în implementarea ei, dar sunt încă multe lucruri de făcut
Marţi, 25 Mai 2010 00:00

Comisia Europeană a întreprins astăzi o nouă măsură pentru accelerarea demersurilor în cele douăsprezece state membre care nu au finalizat încă implementarea directivei privind serviciile.Directiva 2006/123/CE a fost adoptată la sfârşitul anului 2006, iar termenul de implementare în toate statele membre UE era 28 decembrie 2009. Domeniul de aplicare al directivei include o mare varietate de activităţi economice, de exemplu comerţul cu amănuntul, serviciile de construcţii, serviciile turistice şi serviciile din sfera profesiilor reglementate, reprezentând aproximativ 40% din PIB şi din forţa de muncă ocupată la nivelul UE.Directiva angajează statele membre pe drumul unei reforme ambiţioase, combinând eliminarea barierelor legislative nejustificate cu simplificarea administrativă.Se estimează că aceasta va contribui semnificativ la stimularea creşterii economice şi la crearea de locuri de muncă.În general, rezultatele preliminare ale procesului complex de implementare a directivei sunt încurajatoare.Marea majoritate a statelor membre au adoptat deja legislaţia „orizontală” de punere în aplicare şi în multe state membre s-au operat, de asemenea, modificări ale unor reglementări specifice.Comisia a trimis astăzi un aviz motivat statelor membre din partea cărora nu a primit notificări cu privire la adoptarea tuturor modificărilor legislative impuse de directivă, şi anume Austria, Belgia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Portugalia, Marea Britanie, România şi Slovenia.

Care este scopul reglementării acestui domeniu la nivelul UE?
Directiva privind serviciile urmăreşte îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice a serviciilor, care constituie în UE principală sursă de creştere economică şi de creare de locuri de muncă.Directiva invită statele membre UE să elimine barierele juridice şi administrative nejustificate sau disproporţionate la crearea unei întreprinderi sau la furnizarea de servicii transfrontaliere în UE.De asemenea, directiva urmăreşte eliminarea barierelor care afectează utilizatorii (consumatori sau întreprinderi) ce doresc să aibă acces la serviciile furnizate în alt stat membru.În urma implementării adecvate a directivei, libertatea de stabilire şi libertatea de a presta servicii, prevăzute la articolele 49 şi 56 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, vor deveni realitate pentru întreprinderile şi consumatorii europeni.

Provocarea reprezentată de implementarea directivei privind serviciile

Implementarea directivei privind serviciile a constituit o provocare pentru statele membre, deoarece aceasta acoperă o gamă largă de legi şi reglementări la toate nivelurile administrative.Dincolo de aspectul legislativ, directiva cere statelor membre să pună în practică proiecte de anvergură, de exemplu instituirea „ghişeelor unice” pentru întreprinderi.Pentru aplicarea integrală a directivei, statele membre au trebuit să depună eforturi şi să aloce resurse fără precedent la toate nivelurile administrative,ceea ce s-a dovedit a fi o provocare pentru statele membre cu structură regională/descentralizată.Dată fiind complexitatea acestor operaţiuni, Comisia a alocat resurse semnificative destinatei asistării statelor membre în procesul de implementare a directivei.O parte din cele douăsprezece state membre vizate au comunicat deja un număr de măsuri de implementare a directivei privind serviciile, însă trebuie să mai adapteze cel puţin unele aspecte din legislaţiile lor naţionale.
Care sunt consecinţele pentru cetăţenii şi/sau de întreprinderile din UE?
În prezent există cerinţe nejustificate sau disproporţionate care constituie un obstacol major în calea dezvoltării serviciilor.Întreprinderile, în special cele de dimensiuni mici, nu pot beneficia de toate oportunităţile, indiferent dacă îşi desfăşoară activitatea în statul de origine ori în alt stat.Cetăţenii, în special consumatorii, sunt privaţi de accesul la o gamă de servicii mai variate şi de mai bună calitate.Potrivit unor estimări conservatoare, beneficiile economice potenţiale ale directivei privind serviciile s-ar situa între 60 şi 140 de miliarde EUR, reprezentând un potenţial de creştere de 0,6-1,5% din PIB-ul UE.

Care sunt următoarele etape?
Acţiunea Comisiei îmbracă forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului Uniunii Europene.În absenţa unui răspuns satisfăcător din partea statelor membre în termen de două luni, Comisia poate deferi cazurile Curţii Europene de Justiţie.
Context
Perioada de implementare de trei ani s-a încheiat la 28 decembrie 2009.Statele membre vizate au primit din partea Comisiei o primă scrisoare, la sfârşitul lunii ianuarie 2010, prin care li se solicita să comunice măsurile deja adoptate în vederea implementării directivei privind serviciile.

Sursa: http://ec.europa.eu

 
Mobile Version | Desktop Version

 


banner banner1 banner2 banner3 banner7 banner5
banner11 banner9 banner6 banner10 banner8 banner9

Logo CJVS str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui 730168,Vaslui, România
      t:      0235 361 089
      f:      0235 361 091
      e:      consiliu@cjvs.eu
      w:      www.cjvs.eu
       str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, Vaslui 730104,Vaslui, România
      t:      0235 361652
      f:      0235 361652
      e:      europedirectvaslui@cjvs.eu
      w:      www.europedirectvaslui.ro


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop